Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho hassanzaidi86 với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I need a website that would be for peer to peer funding. Where people can pledge and be matched with others. in other words, a website that would allow mr A to pay mr B and mr C and D would pay mr A while 4 other persons would also pay the C and D and the others would pay the other person. once the payment is done the circle is complete.

They would create an account and the system would match them.

site would be like [url removed, login to view]

Budget is about $50+

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online