Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 80 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £1195 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£750 - £1500 GBP
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

We are looking to develop stock controll platform integrated with ebay, amazon, magento and woocomerce.

Basic featureas are:

-live sync with sales channels

-live stock update

-low stock alters

-estimated orders to be made

-estimated value of stock in USD, GBP, EURO

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online