Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho csatya với giá $150 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

I would like a website built for an accounting firm. I have a basic idea of what I would like, including a contact page, links to other sites, a different page for each service and capacity to post blogs.

I would also like advice on how to host the website and how to edit it.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online