Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₫4026080 VND.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₫200000 - ₫700000 VND
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Hello

This is a small test if you pass the project details and payment terms will be provided to you time 1 day

1. Set up a Wordpress website on your own host.

2. Insert Google Tag Manager to your website.

3. Insert Google Analytics Code, Google Adwords Code, and Facebook Ads Code to your website.

4. Insert a Mailchimp sign up form for a newsletter to that website.

5. Create a sign-up box (connect to Mailchimp) that pops up when people read to the end of your article the first time.

6. After signing up, send the reader to a thank you page.

7. Set Google Analytics Goal when people reach the thank you page.

8. Create a test campaign on MailChimp and send it to me

9. Embed a Youtube link that auto play on your website.

10. When you are done, please provide the link to your website

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online