Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM1877 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM825 - RM2475 MYR
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

To Build web app.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online