Đã hoàn thành

Build a Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sulemanshahjahan với giá $200 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

Do you have availability over the next day or two to rebuild our site? We have the structure and design set up but it's not user friendly on the backend?

As in - we need to edit text, but to do that right now. We need to get it in HTML which makes it complicated when that should be sittingin the design section of the site. Our last designer didn't do the best job.

I think there's html sitting in the text editing area in the backend

if it could be built on word press. same font, images, and colors but easier to use on back end when updating pages or post. if you have a look now..

and hte colors are referenced on each "page" being hardcoded rather than referencing back to style sheet

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online