Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 158 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €2107 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€1500 - €3000 EUR
Tổng đặt giá
158
Mô tả dự án

I need to re create my website psd and website service pages , contact us form and order now form in working conditions. There will be no change in content; you have to design fully responsive & user friendly website design. Thank You. I’ll also pay for PSD designs before starting website development. Thanks

you can check internal design at quickassignmenthelp.co. uk/buy-assignment-online/

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online