Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho shubhi8982 với giá $390 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$240 - $2000 HKD
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

HIRING URGENTLY We are looking for a WIX web design expert to create a stunning, attractive and easy to use website. ... Must be available ASAP and specialize in designing with Wix tools. A little about us: we providing editing and proofreading services, mainly to business professionals as well. ... If you are creative, artistic, have used [url removed, login to view] before and are confident that you can create an attractive and well-branded website for us, please apply. less

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online