Build a Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 102

Mô Tả Dự Án

Hi

I need a website, which will have a search box (like google). When I enter a product barcode, that barcode must be searched in search boxes of pre-defined websites. Then the prices from each pre-defined website will be picked up and shown in my website (as price comparison).

Sample website: [url removed, login to view] BUT the search on my website should be done as if a person individually searches product barcode from my defined websites and check the prices and show those prices on my website.

Example: BarCode 9988776655

I go to [url removed, login to view] and enter above barcode and get price $[url removed, login to view] individually

I got to [url removed, login to view] and enter above barcode and get price $[url removed, login to view] individually

I got to [url removed, login to view] and enter above barcode and get price $[url removed, login to view] individually

Then I get prices from all websites on my website.

All details can be discussed. Thank you

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online