Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €200 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

I want to create a sport streaming index site, where a sport streaming site owner can submit their streams on my website.

Like this one redstreamsport.com.

The user must login to submit their streams. The streams must appear automatically in the list after the stream was submitted.

You can see in the pictures.

For further details, contact me.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online