Build a Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 173

Mô Tả Dự Án

We are launching a new global translation company and we are looking for a firm to design (1) our logo, (2) our letterhead, (3) business cards of the managers, (4) our website in three languages (EN, AR, FR) including hosting and referencing. We are looking forward to your bids mentioning clearly: a) the cost in USD, b) the technical details, c) approximate completion time, and d) a sample list of the websites you designed.

Regards,

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online