Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 146 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $571 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
146
Mô tả dự án

Need freelancer to design and build eCommerce website, which will be used to sell products online. huge list of products to be listed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online