Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $51 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

I am looking for a webmaster that can proof read the text on website and make necessary corrections where needed, get rid of hyperlinks appearing on website that are not part of the website and make text alignment where needed to justify. Also, I will need the webmaster to seo optimize the site with provided keywords.

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online