Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 186 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £921 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£750 - £1500 GBP
Tổng đặt giá
186
Mô tả dự án

I want to design a male lifestyle website. Promoting fashion, home ware, sport, current affairs, trends, dining etc. Like an online magazine for the modern man. Somewhere people can drop in and read a single article or search for a particular trend or piece

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online