Đã hoàn thành

Build a Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi MtsSoft với giá $150 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
178
Mô tả dự án

I would like to convert my existing website into wordpress.

Website is [url removed, login to view]

You can use the esisting forms/quote links as they are through typeform

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online