Build a Website

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách ₹1500 - ₹2000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 15

Mô Tả Dự Án

I need social website with active profiles and login details. All details will discuss on chat

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online