Đã hoàn thành

Build a Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi viralrparikh9414 với giá £100 GBP trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£81 - £100 GBP
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

To build a website for e-commerce for small business entrepreneur. Low budget. Bright colourful, (green, yellow, red). For selling merchandise.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online