Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹25340 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I need an e-commerce website and a mobile app where I can sell groceries online. I need it to be developed in PHP and MySQL. It should have:

1. Should have all details of an e-commerce website like amazon, snap deal, Flipkart etc.

2. Users should be able to order online.

3. Users can refer other new members for which they get credits.

4. Should be able to maintain inventory flow.

5. Should be able to track all orders and invoices.

6. Shopping cart.

7. Users get credits or cash back based on the purchase made by them and by the members added by them which should be available in the user profile.

8. An option of inventory updating through uploading XML file.

9. Details of User sessions.

10. All history to maintained in the database.

11. Various type of reports as per requirement.

12. Any other minor requirement which comes up during development.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online