Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 104 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £1220 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£750 - £1500 GBP
Tổng đặt giá
104
Mô tả dự án

I would like to know if it would be possible to create a website similar to wattpad where people can upload poems,stories,pictures, think pieces etc. Other users will then be able to comment on and like said posts.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online