Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho Rahulkeshwani19 với giá $245 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

Hi

I have a site that is build from static html that conect to a php server

I need you to add

1. login\ registration

2. payment plans

3. data saving to db

This need to be done fast, and in a High Quality

i have a very detailed doc, i will shar it with the relevant partners.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online