Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £397 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

Hi Guys. I am looking to make a site like Gumtree/OLX. The idea is just people can do login (or some as guest), and put pictures of products to sell (under a category), write short description and add contact. Other person can search products and if found something contact the seller by text. The site can be in Wordpress prebuilt theme.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online