Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 119 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €181 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
119
Mô tả dự án

We want to improve this website: [url removed, login to view] with more dynamic content and graphics, and to diversify the content places (pages, blogs, posts...)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online