Build a Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $1500 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 105

Mô Tả Dự Án

I want to build a site like [url removed, login to view] which is a US based escrow/trust type jewelry selling hub. I want to run a site like this for Canadian customers, website would be called www.diamondtrader.ca. The concept is a bit complex with a user login and private message module, payment processing etc… Design and functionality is important, I would need the site to look professional and work great. Would like to see completion within 30-40 days.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online