Đã hoàn thành

Build a Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi CodeWolves với giá $2500 USD trong 50 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Đã hoàn thành trong
50 ngày
Tổng đặt giá
104
Mô tả dự án

I want to build a site like [url removed, login to view] which is a US based escrow/trust type jewelry selling hub. I want to run a site like this for Canadian customers, website would be called www.diamondtrader.ca. The concept is a bit complex with a user login and private message module, payment processing etc… Design and functionality is important, I would need the site to look professional and work great. Would like to see completion within 30-40 days.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online