Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho amitarai với giá ₹5500 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

i have a website at [url removed, login to view] , i would need that to be updated , i have purchased a template as well if required , i would need a modern look and feel.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online