Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $412 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

Aussie IT Group is a team of experienced creative web designers and developers based in Sydney, Australia. We are providing complete web design service to small and large sized business globally at unbeatable price. We are very glad to meet over 1000 clients web design requirement with our clean, elegant, unique, flexible, secured and simple to use websites. Contact us Today if you have a web design requirement and get a FREE Consultation.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online