Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 105 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $197 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
105
Mô tả dự án

I inherited a web design business without knowing how to do web design work. I'm looking for someone to redesign the entire website and make it better and stand out more I want to to be a very corporate feel and look. Send me a message and I will send you the website Im looking for serious web developers only.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online