Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 105 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $205 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
105
Mô tả dự án

Hi my name is megan and i am trying to start a online business i was wanting to put the idea of a pet online with any where from scales to fur care sheets supply and all different type of stuff just for animals one thing i would like to do is the files that ive added is to use that as a back ground

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online