Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 249 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2216 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
249
Mô tả dự án

Build a wordpress website with 22pages and landing page. Also convert whole site into 3subdomains. Example Landing Page, Commercial,Residential, Healthcare(the 3 subdomains) Also adding Woo commerce with 100 products. Also need to have content provided. Also page level SEO.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online