Còn mở

Build a Website

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là kr91 SEK / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr51 - kr96 SEK / hour
Tổng đặt giá
102
Mô tả dự án

Create a web page that industrial companies can use as a monitoring system for their losses. both in machinery but also for manuel assembly.

Based on an existing Excel document to be into a website instead where several companies can register for access to the monitoring system.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online