Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 138 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $464 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
138
Mô tả dự án

We are looking for an in house designer and we are looking for someone that can help us with our website. We are also looking for someone that can provide us text for our website.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online