Đã hoàn thành

Build a Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi zappiers với giá ₹12500 INR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

I want to make the website promoting the health packages of thyrocare. My website should be the clone of [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online