Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 138 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $817 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
138
Mô tả dự án

Hi,

I'm looking for a e-commerce, realised in Prestashop. I am a small company and would want something personalised, with an affordable price. I have a very clear idea of what I want, so maybe it will be needed to write a personalised template as I didn't find anything that could work for me.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online