Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 73 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $227 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

i need an online dj store. That will need a person to subscribe before downloading any material. The website must have a store, a video page, event page, a blog page, a store page (where djs can sell their merchandise) and a blog(for the previous and upcoming events). The website will have to contain to user sections for the djs and for subscribers. Whereby the subscribers will only be able to view mix-tapes without the ability to upload any data. Whereas the djs can upload their new mix-tapes. The website is supposed to be like a social media platform where by the djs can have followers and rankings as well. The videos uploaded will also need to have a star ranking of up to five stars.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online