Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 77 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

A donation community website that can match members for instant payment. This platform should have different donation rooms for different amounts. Each recipient confirms the donor after payment proof has been uploaded. All participants receive 200% of their donation after a time frame of between 30 minutes to 14 days. After confirming the receipt of the complete 200% the system gives you an option of re-entering in the same room or upgrading to a higher donation room.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online