Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹28064 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I WANT TO DEVELOPE ONE WEBSITE FOR TEST SERIES WITH ONLINE AND OFFLINE TEST [url removed, login to view] GIVE ME BRIEF ROAD MAP HOW YOU DEVELOP OR PROJECT [url removed, login to view] VIST AS EXAMPLE WEBSITE LINK [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online