Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 74 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM2062 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM825 - RM2475 MYR
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

Redesigning a eqisting website, to look like another, already existing website.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online