Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho brunobuck với giá R$250 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$90 - R$750 BRL
Tổng đặt giá
101
Mô tả dự án

We need to update our website ([url removed, login to view]) to this template ([url removed, login to view]), all the content from the current website should be migrated into the new template, and should be edited later by wordpress. There no need to create images (the first version can come with model images, so, after we can change them).

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online