Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho owebest với giá $2800 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
221
Mô tả dự án

Want to build a classified website similar to friday-ad.co.uk. The difference will be a) potentially will cover cities from all over the world b) each template will be costumed by admin c) a user will be able to write reviews

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online