Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là Rp1569468 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp300000 - Rp2500000 IDR
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

Actually I already have a website on [url removed, login to view] (wordpress based)

I just need a small change/modification on the mobile version (most of my customers are using mobile) so it becomes more friendly, simple, catchy

I was posting a wrong budget before. It's a small job and I only have a small budget as well

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online