Build a Website

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách ₹1250 - ₹2500 INR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

Hi,

I am a Software Developer. I am using .NET and Sql Server for the Project. I have completed Time Attendance Software, Accounts And Inventory Software.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online