Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 198 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $954 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$500 - $1500 USD
Tổng đặt giá
198
Mô tả dự án

Build a WordPress website with a Content Management System that allows user to quickly update/edit content (words/images).

Website is a Corporate Style website.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online