Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $203 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

I am a Nutrition Therapist who is establishing their practice. This site is to function as a tool for my existing clients to refer to as well as a place for those looking for a nutritionist to find one. I want both local (in person) and national (via skype) clients. I may sell products in the future, but as of now it is an advertising and communication tool.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online