Đã hoàn thành

Build a Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi khizarali47 với giá $400 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
86
Mô tả dự án

I'm reaching out to freelancers for a quote on a new project. Its for a website. What I require is the foundation with master page designed and logo etc.. Its basically a web app that is member based (has to have password reminder etc..) and allows users to store their travel schedule and preferences. I've attached a file with some more details on the requirement. I'm looking for an estimate.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online