Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €201 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

You have to make a website to suite my application.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online