Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $79 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

Hello friends,

I will pay after finish work. I have plenty of job .will give to you every weak

I need a redo website for my client in word press. I have theme content and images. you have to working on new theme. visual builder or revolution slider will be use.

If you are agree then bid here new freelancer preferred. who want to make freelancer carrier..

Happy Bid

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online