Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3441 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hello

I want to build a wallet system like paytm.

User will be able to redeem vouchers, Add money, transfer money.

Visa card, pre-paid card etc.

kindly provide your similar previous work along with the proposal.

Local team with similar experience will be preferred.

Answer what is at the end of END.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online