Đã hoàn thành

Build a Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi gurutech54 với giá $155 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

At Energy Efficient Solutions, we sell energy efficiency products such as radiant barrier, spray foam insulation, solar attic fans, etc. We sell online to both consumers and to contractors alike. First, we need someone skilled in backend website coding (Classic ASP, HTML, and Google's tracking mechanisms) to verify that our tracking mechanisms are set up properly for Google Adwords and Analytics. This includes verifying that our conversions are set up properly both on our website and within Adwords/Analytics. We also need someone who is skilled at identifying and removing negative backlinks to our site or can help us to implement a strategy to do so. Finally, we need someone to make some basic recommendations for optimizing our conversion rate and optimizing SEO rankings. Here is our website: www.energyefficientsolutions.com.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online