Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 53 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $191 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

I am looking for the right person to join my team and make a website with the vision I have .The right person will have the appropriate skills to get the job done in a timely matter, and want to stick around after and reap the rewards as a partner of some sort.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online