Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho bk78 với giá €90 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I am interested to setup a website like [url removed, login to view] I just want to build and nothing else. the rest I undertake.

I want a price from you and a timetable for completion.

I'm active but chosting Alternative to it.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online