Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 105 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £613 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
105
Mô tả dự án

Hello, we are looking for someone with excellent experience in building website, please read the requirement of the project before budding on it. We need to build online shopify store minimum of 30 products.

We will give you shopify account information all the social media information also we will give you the information where will you get the pictures, price and the details of each product.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online